Telefoonnummer:
0113-354010
Telefoonnummer: 0113-354010

Afwezigheid ziekte

Beste mensen,

 

Tijdens de eerste week van onze vakantie op 3 september in Oostenrijk heeft Marja, mijn echtgenote, een bloeding in het hoofd gehad. Deze zat onder de schedel en drukte op haar hersenen. Ze is acuut geopereerd in het ziekenhuis in Klagenfurt. Hierbij is de schedel geopend, een stuk schedeldak weggehaald en de bloeding is verwijderd en gestelpt. Dit is allemaal goed gegaan. Daarna is Marja vijf dagen in coma gehouden, waarna ze langzaam weer bij kennis is gekomen.

Gaandeweg bleken alle functies van het zenuwstelsel terug te komen. Mede door de langdurige bedlegerigheid is ze verzwakt en is de balans bij staan en lopen nog niet volledig hersteld. In het Erasmus MC is inmiddels een plan voor herstel van de schedel gemaakt en eind dit jaar moet ze hiervoor nog geopereerd worden. Tot die tijd en erna zal ze poliklinisch revalideren in de Lindenhof, dat zal binnenkort starten. Marja is gisteren thuisgekomen in Borssele.

Al met al heb ik de laatste drie weken een zeer stressvolle periode gehad en mijn tijd voornamelijk in ziekenhuizen doorgebracht. Het lukt nog niet om voldoende tijd vrij te maken om weer met de praktijk te beginnen. Tot nader bericht wordt de praktijk waargenomen door mijn collega de Graaf, hierin bijgestaan door waarnemers.

Tevens willen we u allen hartelijk bedanken voor de goede wensen, woorden en andere blijken van medeleven die we de afgelopen weken hebben ontvangen en ervaren. Het heeft ons gesteund om in deze moeilijke periode de moed niet te verliezen. Dank hiervoor.

Jan  Peene en Marja Peene-Geijtenbeek

 


30-09-2016