Telefoonnummer:
0113-354010
Telefoonnummer: 0113-354010

Home 

 

 

         2015-01-17 12.56.502015-01-17 12.56.31Ingang praktijkPraktijk Ovezande

 

         praktijk Borssele                                               praktijk Ovezande

Welkom bij J. Peene, huisartsenpraktijk NieuwSande

 

Vanaf september 2012 is de praktijklocatie Ovezande verhuisd naar de gezamenlijke huisartsenpraktijk NieuwSande J. de Graaf & J. Peene.

Deze praktijk heeft vestigingen in Ovezande, Borssele en Kwadendamme. Dokter Peene houdt spreekuur in de plaatsen Borssele en Ovezande  en dokter de Graaf voorziet Ovezande en Kwadendamme. De apotheek(uitgifte) blijft op alle plaatsen aanwezig.

In de nieuwe situatie wordt er tussen de beide artsen en assistentes intensief samengewerkt en waargenomen, maar patienten blijven op naam van de eigen huisartsen ingeschreven. We zij nu ruim 5 jaar bezig en het bevalt ons goed.

Tel. dokter J. Peene        0113-354010

Tel. dokter J. de Graaf    0113-655275

 

Website dokter J. de Graaf:  

https://huisartsenpraktijkjdegraaf.huisarts-plus.nl    

 

Nieuws:

Afwezigheid door ziekte J. Peene begin 2018

Door middel van dit bericht wil ik u informeren over mijn gezondheid. Eind vorig jaar is er bij mij de diagnose prostaatkanker gesteld. Bij een vooronderzoek voor een liesbreukoperatie bleek er kwaadaardig weefsel in mijn prostaat aanwezig te zijn.

Hiervoor ben ik op 6 februari geopereerd. De operatie is volgens plan verlopen. Op 26 februari ben ik op controle geweest, hierbij bleek dat de operatie effectief is geweest. Eind maart ben ik weer voor controle geweest en de uitslag van het bloed was goed. De operatie op zich is afdoende en ik heb geen aanvullende behandeling nodig. Vanaf 11 juni ben ik weer volledig aan het werk.


Ziekte Anne de Muijnck-van Erk:

Vanaf begin dit jaar is Anne wegens ziekte niet in staat om te werken. Op 13 juni is ze succesvol geopereerd aan een nekhernia, waarvan ze nu herstelt en revalideert. We zijn blij dat ze op 22 augustus weer is begonnen.  

Verandering spreekuren/telefonisch spreekuur:

Vanaf mei vervalt voor mij de vrije donderdag. Er wordt dan spreekuur gehouden voor de praktijken van mij en dokter de Graaf door mevr. J. Meijaard, die ook op maandag  al voor collega de Graaf werkt. Zodra er voldoende assistentes zijn, zal er 2x per maand op donderdagochtend spreekuur in Borssele zijn.

Op dinsdag gaan vanaf nu collega de Graaf en ik afwisselend voor elkaar waarnemen. 

Vanaf mei zal het telefonisch op afspraak zijn. U kunt 's morgens voor 10.30u bellen met de vraag of u voor uitslagen of andere vragen wordt teruggebeld. Dit zal vaak tussen 13-14u zijn, maar kan ook eerder of later. Geeft u aan waarvoor, op welk nummer en wanneer beslist niet gebeld moet worden. Indien mogelijk belt de assisente u na overleg met de dokter zelf terug. Blijven er vragen dan belt de dokter zelf.

 

POH-Somatiek                                                                                                                                                                   

Sinds half mei 2016 is in onze praktijk komen werken Jolanda de Jonge, als 2e POH somatiek naast Anita Koimans.
Zij zal zich voornamelijk concentreren op zorg voor patienten met astma/bronchitis. Ook zal ze de chronisch zorg voor hart/vaat risicogroepen uitvoeren. Ze houdt spreekuur op dinsdag op Ovezande.


POH-GGZ:

Vanaf eind maart 2017 is Fred Peelen gestopt als praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). Hij wordt vanaf begin april opgevolgd door Samra Spahovic en voor meer informatie verwijs ik naar het speciale kopje onder praktijkinformatie


Certificering:

In 2017 heeft onze praktijk het Dekra Iso9001 Certificaat behaald. Daarmee  hebben wij aangetoond dat wij werken volgens de geldende normen en voldoen aan de wet en de zich steeds uitbreidende regelgeving. Jaarlijks zal er een controle plaats vinden en wij zullen er hard aan werken om dit certificaat in stand te houden.

 

Apotheek: Specialist recept bij voorkeur in OVEZANDE

Recepten van specialisten of tandartsen kunnen gedurende de gehele dag in Ovezande worden ingeleverd. Hier is de grootste voorraad van onze apotheek en zult u in bijna alle gevallen het medicijn direct kunnen meenemen.

Het telefoonnrummer van de receptenherhaallijn voor chronische medicatie is 0113-354017

 

Landelijk Schakel Punt en ADRZ:

Om belangrijke gegevens tussen behandelaars te kunnen uitwisselen, wordt er landelijk gewerkt aan het Landelijk Schakel Punt (LSP). Stel bijvoorbeeld dat u de huisartsenpost bezoekt. Het is dan belangrijk dat de arts op de post weet wat uw ziektegeschiedenis is, welke medicijnen u gebruikt en waar u allergisch voor bent. Voor u en uw huisarts kan het ook handig zijn om uw gegevens en uitslagen in het systeem van het ADRZ in te zien.

Voor inzage in uw medische gegevens door uw behandelaars is uw expliciete toestemming noodzakelijk. U kunt toestemming geven via de website: www.zorgplazazeeland.nl of https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01058282

Inmiddels heeft bijna de helft van de patiënten in onze praktijk toestemming gegeven, zij zijn inmiddels aangemeld bij het LSP. Houdt u er rekening mee dat het LSP nog in de kinderschoenen staat. Daarom is het nog niet vanzelfsprekend dat uw behandelaars na uw toestemming ook daadwerkelijk al inzicht hebben in uw gegevens.

 

Blader maar eens door de website, u vindt er van alles:

Een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, vindt u op deze website. Als u onduidelijke of onjuiste informatie vindt of links die niet meer werken, wilt u dit dan via het contacttformulier aan mij doorgeven?

 

Contact

Spoednummer 0113354015
 

J. Peene, apotheekhoudend huisarts

Monsterweg 8
4454 AB Borssele
Telefoon:
0113354010
Receptenlijn:
0113354017
Fax:
0113656225
Routebeschrijving >

Als u hieronder klikt vindt u veel informatie over gezondheid en ziekte

 

Thuisarts-logo